Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 50


 

Rabattkort för medborgarinstitutets kurser

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 50  

1685/12.08.01.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Näringschef Elina Duréault, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Borgå medborgarinstitut erbjuder fritt bildningsarbete i 37 olika läroämnen. Årligen deltar ca 7 000 studerande i undervisningen. Fram till slutet av 2022 har vi i samarbete med Borgå stads social och hälsovårdsväsende beviljat studiesedlar á 50 € per läsår för arbetslösa arbetssökanden samt för personer med invandrarbakgrund.

 

I samband med att Östra Nylands välfärdsområde började sin verksamhet 1.1.2023 upphörde samarbetsavtalet, och vi har inte kunnat erbjuda studiesedlar för läsåret 2023. För arbetslösa arbetssökanden och personer med invandrarbakgrund skulle dock deltagande i medborgarinstitutets kurser främja delaktigheten och integrationen på ett värdefullt sätt.

 

För att främja delaktigheten kunde vi bevilja 50 % rabattkuponger för studier inom Borgå medborgarinstitut för arbetslösa arbetssökanden och/eller personer med invandrarbakgrund. Rabattkortet skulle vara i kraft läsåret 2023-2024. Rabattkortet kunde börja delas ut i augusti-september 2023. I slutet av läsåret 2023-2024 skulle man utvärdera pilotprojektet, och livskraftnämnden skulle besluta om projektets fortsättning. Kostnadsberäkningen är ca 7000 euro.

 

Biträdande stadsdirektören

Livskraftnämnden godkänner förslaget att dela ut rabattkort för medborgarinstitutets kurser till arbetslösa arbetssökanden och personer med invandrarbakgrund.

 

Beslut
Livskraftnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget att dela ut rabattkort för medborgarinstitutets kurser till arbetslösa arbetssökanden och personer med invandrarbakgrund.