Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 51


 

Bobarhetsanalys av Borgå skärgård

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 51  

1686/00.01.01.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Näringschef Elina Duréault, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Utvecklingsutsikterna i skärgården har förändrats både till följd av coronapandemin och den allmänna folkminskningen i skärgården. Å andra sidan är allt fler människor av befolkningen intresserade av skärgårdsturismen, och ett hållbart utvecklande av skärgården kommer att betonas i framtiden. Borgå har inget gällande skärgårdsprogram, och olika aktörer (bl.a. skärgårdsdelegationen och skärgårdsborna) har uttryckt att skärgårdens hållbara användning borde styras på ett klarare sätt i framtiden.

För att man ska få ett grepp om sådana åtgärder med vilka skärgårdar i hela världen skulle kunna utvecklas hållbart och ändamålsenligt, har Åbo Akademi utvecklat en europeisk form av undersökning: Asuttavuusanalyysi (Bobarhetsanalys, Habitability analysis, Åbo Akademi). Under analyseringen av bobarheten i en viss kommun har man konstaterat att t.ex. analysering av tre skärgårdssamhällen producerar tillräckligt med undersökningsmaterial för att beskriva bobarheten av hela skärgården i kommunen. 

I Borgå skärgård har invånarna på tre öar (Pellinge, Vessö och Emsalö) påbörjat en Bobarhetsanalys på våren 2023. Analysen torde bli färdig vid årsskiftet 2023-2024. Åbo Akademi stöder och styr arbetet under hela processen. Efter analysfasen sammanställs resultaten i en skriftlig rapport, som produceras av Åbo Akademi. Posintra koordinerar samarbetet mellan Åbo Akademi, skärgårdsborna och staden. Stadens roll är närmast att vid behov fungera som uppgiftslämnare.

Bobarhetsanalysen består av att undersöka sju delområden:

 

Delområde 1: Platsens identitet

Delområde 2: Ekosystem

Delområde 3: Färskvatten

Delområde 4: Energi

Delområde 5: Lokalekonomi

Delområde 6: Samhällsservice

Delområde 7: Välmående människor Välmående människor

Delområdena mäts med hjälp av 45 indikatorer.

På hösten 2023 ordnas sammanträffanden kring Bobarhetsanalysen, i vilka också beslutsfattarna är välkomna att delta och diskutera skärgårdens bobarhet med skärgårdsborna.

 

Länkar:

Asuttavuus - Habitability | Åbo Akademi (abo.fi)

Diagram-FI-blank (abo.fi)

 

Biträdande stadsdirektören

Antecknas för kännedom.

 

Beslut
Antecknades för kännedom.