Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Protokoll 26.03.2024 klo 16:02 - 16:54 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
32   Mötets laglighet och beslutförhet
33   Protokolljusterare
34   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
35 Tillstånds- och tillsynsnämndens ekonomiska produktivitets- och balanseringsprogram för åren 2024-2027
36   Delegering av tillstånd- och tillsynsnämndens behörighet att lämna ut handlingar
37   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
38   Uppföljning av behandlingstiderna för bygglov och åtgärdstillstånd
39   Åläggande av vite i förvaltningstvångsärende som avses i 182 § i markanvändnings- och bygglagen
40   Ansökningar om bygglov, Stefan Löfvings gata 13, Huktis
41   Ansökan om bygglov, Nybyvägen 151, Kullo
42   Borealis Polymers Ab, Ändrande av miljötillstånden för plastfabrikerna och tillstånd för inledande av verksamheten, Tillstånds- och tillsynsnämndens utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/37269/2023
43   Borgå Energi, energiproduktion, miljörapport 2023, sammandrag
44   Meddelanden
45   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Andersson Elin ordförande
Andersson Christer ledamot
Blomqvist Tom vice ordförande
Hanska Sirpa ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Malin Pekka ersättare
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Salminen Sirpa sekreterare
Mollgren Dan föredragande
Mether Jesse föredragande
Koskela Joni föredragande