Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 45


Porvoon museon strategia

 

Presentation av Borgå museum

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 45  

1684/12.03.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt, förnamn.efternamn@porvoo.fi

 

Borgå museum (1897) är ett privat kulturhistoriskt museum ansvarsmuseum för östra Nyland. Museet värnar, upprätthåller, forskar och delger både materiellt och immateriellt kulturarv som berör Borgå och östra Nyland och fungerar som expert på området.

 

Representanter för Borgå museiförening och Borgå museum presenterar verksamheten och aktuella ärenden.

 

Borgå stads chef för kulturtjänster redogör för det operativa samarbetet mellan staden och museét.

 

Bilaga

Borgå museums strategi

 

Biträdande stadsdirektören

Antecknas för kännedom

 

Beslut
Antecknades för kännedom.