Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 46


 

Fullmäktigemotion om situationen för aktörer inom evenemangsbranschen i Borgå efter coronakrisen

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 46  

1544/00.01.00.01.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Chef för turismutveckling Sari Myllynen,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Jonas Dachinger har gjort en motion 4.4.2021 om att beställa en utredning om de ekonomiska och mentala svårigheter som företag och personer inom evenemangsbranschen upplever som följd av coronapandemin.

I motionen konstateras att aktörerna inom evenemangsindustrin har under hela Borgås historia höjt staden ekonomiskt. Utredningens mål skulle vara att hitta verktyg för kommande fullmäktige att förbättra den lokala evenemangsindustrins funktionsförmåga, och att fungera som modell för Finlands andra kommuner.

Enligt motionen är evenemangsindustrin den bransch som lidit mest under koronan. Näringsidkande inom branschen har starkt begränsats eller förbjudits under pandemin.
 

Som svar på motionen konstateras följande:

Tapahtumateollisuus rf. har i maj 2021 publicerat en utredning om den finska evenemangsindustrin, dess särdrag, nuvarande läge samt framtida möjligheter. Enligt branschens medlemmar som svarade i enkäten minskade omsättningen hos branschens företag ca 74 % under krisen, som varade till maj 2021. Samtidigt täcke medianen av det finansiella stöd som betalades till företagen ca 4 % av förlusterna. Över 40 % av branschens företag fick inget finansiellt stöd alls. Allt som allt uppskattas branschens förluster år 2020 uppgå till ca 1,8 miljarder euro. Över 10 000 arbetstagare har varit permitterade, och upp till 136 000 personer var utan sysselsättning sommaren 2020. Evenemangsindustrins branschutredning 2021 (tapahtumateollisuus.fi)

I februari 2023 skickade Tapahtumateollisuus rf. ut en enkät till sina medlemsföretag om deras finansiella situation. Sammanfattningsvis visade undersökningen att evenemangsbranschens osäkerhet påverkar affärsverksamheten, men en del företag hade redan efter coronapandemin, år 2022, återvänt till det normala läget i fråga om omsättning. Enligt enkäten är kostnadshöjningar, tillgången till arbetskraft, service och utrustning samt verksamhetsområdets förutsägbarhet utmanande. Enkäten besvarades av 20 medlemsföretag, och resultaten är riktgivande. (Tapahtumateollisuuden haasteina kustannusten nousu ja työvoiman saatavuus - ePressi) (Enbart på finska)

Borgå stad skickade inte ut en skild enkät till stadens evenemangsaktörer under coronapandemin, så det finns ingen detaljerad information om de specifika effekterna i Borgå. Med pengarna som avsetts för återhämtning från korona ordnades kampanjen Tusenlapp till idéer, där även lokala aktörer ordnade evenemang. Projekten som skapas med tusenlapp för idéer ger glädje till Borgåbor - från barnfamiljer till äldre

År 2023 började enheten för turism och evenemang verka i Borgå som en följd av Borgå stads organisationsreform. Enheten har som mål att utveckla Borgå som evenemangsplattform, fungera som partner vid evenemang, följa med evenemangens effekter på den lokala ekonomin och erbjuda utbildningar för aktörerna inom evenemangsindustrin. Fredag 5.5 ordnades ett gratis evenemang med temat evenemangssäkerhet vid Konstfabriken. Också stadens andra tjänster, som exempelvis kultur- och motionstjänster, Borgånejdens musikinstitut samt stadsinfra arbetar aktivt tillsammans med områdets aktörer inom evenemangsbranschen.

För att beslutsfattare ska få en så bra bild som möjligt om stadens tjänster för aktörer inom evenemangsindustrin, samlar enheten Turism och evenemang ihop alla åtgärder från år 2023 och presenterar dem samt deras finansiella effekter för livskraftnämnden i början av år 2024.

 

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden föreslår stadsstyrelsen att det ovannämnda ges som svar på fullmäktigemotionen.

 

Beslut
Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att föreslå för stadsstyrelsen att det ovannämnda ges som svar på fullmäktigemotionen.