<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Följande möte]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / För kännedom]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Beslut i nämnden för växande och lärandes sektioner]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Delårsrapport 1/2024]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Borgå stads kulturläroplan]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Tjänster inom småbarnspedagogik, säkerhetsarbete]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Nämnden för växande och lärande 25.04.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Tiedoksi]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Kasvun ja oppimisen lautakunnan jaostojen päätökset]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Osavuosiraportti 1/2024]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Porvoon kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Varhaiskasvatuksen turvallisuustyö]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kasvun ja oppimisen lautakunta 25.04.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Utövande av stadsdirektörens tjänst]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Fullmäktigemotioner]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Delegeringsbesluten]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Borgå stads välfärdsplan 2024-2025]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Detaljplan, Vårdalsängen (DP 479)]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Borgå stads förvaltningsstadga]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Befrielse från förtroendeuppdrag]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Befrielse från förtroendeuppdrag]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Befrielse från förtroendeuppdrag]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 24.04.2024 / Protokolljusterare]]>