<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Projektplan för Estbacka daghem]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Utveckling av Kokon idrottscentrum, uppföljning av planeringsläget]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Meddelanden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / RAFO Ledarskaps- och finansieringsforum 2024, seminariet 7.2. - 9.2.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Arrende av bostadstomter, Lundagatans ände 638-2-32-18]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Stadsstyrelsens självbedömning]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Befrielse från nämndemansuppdrag]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 02.10.2023 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelma]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi seminaari 7.2.2024 - 9.2.2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Asuintonttien vuokraaminen, Lundinkadun pääte 638-2-32-18]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Kaupunginhallituksen itsearviointi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Ero lautamiehen tehtävästä]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 02.10.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 27.09.2023 / Fullmäktigemotioner]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 27.09.2023 / Beviljande av proprieborgen för Borgå A-Bostäder AB:s lån]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 27.09.2023 / Stipendier ur bildningssektorns fond]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 27.09.2023 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 27.09.2023 / Mötets laglighet och beslutförhet_]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 27.09.2023 / Valtuustoaloitteet]]>