Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Tjänsteinnehavare

Tjänsteinnehavare Senaste beslut
Albert Edelfeltin koulun apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Albert Edelfeltin koulun rehtori 22.09.2023
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 25.10.2023-1.6.2024
Apulaiskaupunginjohtaja 21.09.2023
Kotouttamisohjaajan valinta
Bjurbölen päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Borgå Gymnasiums biträdande rektor Inga publicerade beslut
Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Inga publicerade beslut
Eestinmäen päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Eklöfska skolans vice rektor Inga publicerade beslut
Ensihoitopäällikkö Inga publicerade beslut
Epoon koulun rehtori Inga publicerade beslut
Epoon koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Epoon päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Gammelbackan päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Haikkoontörmän päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Hallintojohtaja Inga publicerade beslut
Hallintopalvelukeskuksen johtaja Inga publicerade beslut
Hallintopäällikkö Inga publicerade beslut
Hallintopäällikkö, kasvun ja oppimisen toimiala Inga publicerade beslut
Hamarin koulun rehtori Inga publicerade beslut
Hamarin koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Henkilöstöjohtaja Inga publicerade beslut
Hindhår skolas vice rektor Inga publicerade beslut
Hinthaaran koulun rehtori Inga publicerade beslut
Hinthaaran koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Hinthaaran päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Hornhattulan päiväkodin johtaja 19.09.2023
Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 16.10.2023-31.5.2024 / Hornhattulan päiväkoti/ UK
Huhtisen koulun rehtori Inga publicerade beslut
Huhtisen koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Huhtisen päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Huvikummun päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
I Kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Inga publicerade beslut
III Kaupungineläinlääkäri - hygieenikko Inga publicerade beslut
III Kaupungineläinlääkäri-praktikko Inga publicerade beslut
Ilolan koulun rehtori Inga publicerade beslut
Ilolan koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Johtava lääkäri Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Johtava sosiaalityöntekijä, maahanmuuttajapalvelut, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Jokilaakson koulun rehtori Inga publicerade beslut
Jokilaakson koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Kaarenkylän päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Kansalaisopiston apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Kansalaisopiston rehtori Inga publicerade beslut
Kaupungingeodeetti 08.09.2023
Pohjakartan hyväksyminen, Monninkylä, Askola
Kaupunginjohtaja 20.09.2023
Kaupunkipoliittisen yhteistyöryhmän jäsenen uudelleen ehdottaminen
Kaupunginlakimies Inga publicerade beslut
Kaupunki-infrajohtaja 11.09.2023
Hansatie, viheralueen puolelle pysäköintikielto
Kaupunkikehitysjohtaja Inga publicerade beslut
Kaupunkisuunnittelupäällikkö 25.09.2023
Selvityksen tilaaminen Meritullin liikuntakentän vaihtoehdosta pysäköintilaitoksen yhteydessä
Keskuskoulun apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Keskuskoulun rehtori Inga publicerade beslut
Kevätkummun koulun rehtori Inga publicerade beslut
Kevätkummun koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Kevättuulen päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Kirjastopalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Kullo skolas vice rektor Inga publicerade beslut
Kulloon koulun rehtori Inga publicerade beslut
Kulloon koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Kulloon päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Kulttuuripalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtaja 27.09.2023
Saatavien poisto tileiltä
Kuntatekniikkapäällikkö Inga publicerade beslut
Kuutamopolun päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Kvarnbackens skolas biträdande rektor 1 Inga publicerade beslut
Kvarnbackens skolas biträdande rektor 2 Inga publicerade beslut
Lapsen tuen palvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja Inga publicerade beslut
Liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtaja Inga publicerade beslut
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 25.09.2023
Maanvuokrasopimuksen uudistaminen
Liikuntapalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Linnajoen koulun apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Linnajoen koulun rehtori Inga publicerade beslut
Linnankosken lukion aikuislinjan apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Linnankosken lukion apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Linnankosken lukion rehtori Inga publicerade beslut
Lyceiparkens skolas biträdande rektor 1 Inga publicerade beslut
Lyceiparkens skolas biträdande rektor 2 Inga publicerade beslut
Maankäyttöinsinööri 11.09.2023
Omakotitontin luovutuspäätöksen voimassaoloajan jatkaminen, Haikkoonranta, 638-33-3597-4
Metsätalousinsinööri Inga publicerade beslut
Metsätähden päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Mäntykummun päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Nuorisopalveluiden päällikkö Inga publicerade beslut
Nuorisotyön koordinaattori Inga publicerade beslut
Omenatarhan päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Palvelujohtaja, aikuistenpalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Palvelujohtaja, lapsi- ja perhepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö (Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut) Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, asumispalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, asiakasohjauspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, ennaltaehkäisevät palvelut, lapsi- ja perhepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, korjaavat palvelut, lapsi- ja perhepalvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, sosiaalipalvelut, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, terveyspalvelut, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, työllisyyspalvelut, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Palvelupäällikkö, varhaisen tuen palvelut, lapsi- ja perhepalvelut Inga publicerade beslut
Palvelussuhdepäällikkö Inga publicerade beslut
Peipon koulun rehtori Inga publicerade beslut
Peipon koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Pelastusjohtaja Inga publicerade beslut
Pelastuspäällikkö Inga publicerade beslut
Pellingin ryhmäperhepäivähoitok. joht. Inga publicerade beslut
Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja 08.09.2023
Koulukoutsin valinta 1.9.2023 alkaen, Pääskytien koulu
Puheenjohtaja Inga publicerade beslut
Puistopäiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Päiväkoti Helmen päiväkodinjohtaja Inga publicerade beslut
Pääskytien koulun apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Pääskytien koulun rehtori Inga publicerade beslut
Rahoitusjohtaja 27.09.2023
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.10.2023
Rakennusvalvontapäällikkö Inga publicerade beslut
Rektor för Borgå Gymnasium 19.09.2023
Anställande av vikarie för lektor i engelska och franska för tiden 22.9.2023-1.6.2024, Borgå Gymnasium
Rektor för Eklöfska skolan Inga publicerade beslut
Rektor för elevstöd och välmående Inga publicerade beslut
Rektor för Grännäs skola Inga publicerade beslut
Rektor för Hindhår skola Inga publicerade beslut
Rektor för Kullo skola Inga publicerade beslut
Rektor för Kvarnbackens skola Inga publicerade beslut
Rektor för Lyceiparkens skola Inga publicerade beslut
Rektor för Sannäs skola Inga publicerade beslut
Rektor för Strömborgska skolan 19.09.2023
Anställande av speciallärare för viss tid
Rektor för Vårberga skola Inga publicerade beslut
Riskienhallintapäällikkö Inga publicerade beslut
Ruokapalvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Sannäs skolas vice rektor Inga publicerade beslut
Satumäen päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Sivistysjohtaja 18.09.2023
Henkilökohtainen lisä/JK
Sivistystoimen hallintopäällikkö Inga publicerade beslut
sosiaali- ja terveysjohtaja Inga publicerade beslut
Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö Inga publicerade beslut
Strömborgska skolans biträdande rektor Inga publicerade beslut
Taideoppilaitoksen apulaisrehtori Inga publicerade beslut
Taideoppilaitoksen rehtori Inga publicerade beslut
Toimitilajohtaja Inga publicerade beslut
Tolkkisten koulun rehtori Inga publicerade beslut
Tolkkisten koulun vararehtori Inga publicerade beslut
Tonttipäällikkö 11.09.2023
Yritystontin varaus- ja myyntipäätöksen voimassaolon jatkaminen Kilpilahden yritysalue tontti 638-36-4012-1 Neste Oyj
Toukovuoren päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Utbildningsdirektör ANVÄND EJ! Inga publicerade beslut
Valvontaeläinlääkäri, ympäristöterveydenhuolto Inga publicerade beslut
Vapaa-aikajohtaja Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jaana Häkkinen Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jaana Häkkinen Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marjaana Kantonen Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sanna Hänninen Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen ohjaava erityisopettaja Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Marjaana Kantonen 20.09.2023
Ylä-Haikkoon päiväkodin varajohtaja ajalle 1.10.2023 - 31.7.2024 / HK
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Sanna Hänninen Inga publicerade beslut
Varhaiskasvatusjohtaja Inga publicerade beslut
Virka-apulaisrehtori, Päivi Outinen Inga publicerade beslut
vs. palvelujohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
vs. palvelupäällikkö, kotihoito, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Inga publicerade beslut
vs. palvelupäällikkö, kuntoutuspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut Inga publicerade beslut
Vårberga skolas vice rektor Inga publicerade beslut
Yhteys- ja viestintäjohtaja Inga publicerade beslut
Ylihammaslääkäri, suun terveydenhoito, aikuisten palvelut Inga publicerade beslut
Ylä-Haikkoon päiväkodin johtaja Inga publicerade beslut
Ympäristönsuojelupäällikkö Inga publicerade beslut
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö Inga publicerade beslut
Ympäristöterveysvalvonta Inga publicerade beslut