Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 27.03.2024/Paragraf 21 

Delegeringsbesluten

 

Stadsstyrelsen 18.03.2024 § 92 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

 stadens jurist Johanna Päivärinta, förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, roope.lenkkeri@porvoo.fi

 

 Enligt 38.1 och 39.1 § och kapitel VI i Borgå stads förvaltningsstadga kan ett förtroendeorgan eller en tjänsteinnehavare besluta att till en underordnad myndighet delegera den beslutanderätt som genom förvaltningsstadgan har överlåtits till det eller honom eller henne. Det ska finnas en uppdaterad förteckning över delegeringsbesluten. I förvaltningsstadgan bestäms att förteckningen ges fullmäktige för kännedom i februari varje år.

 

 Bilaga 

 delegeringsbeslut

 

tf. Stadsdirektör 

Stadsstyrelsen beslutar delge bifogade delegeringsbeslut till fullmäktigen.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade delge bifogade delegeringsbeslut till fullmäktigen.

 

Stadsfullmäktige 27.03.2024 § 21  

384/00.00.02.02/2024  

Bilaga:

delegeringsbeslut

 

 

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny behandling.