Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 27.03.2024/Paragraf 19 

Tjänsten som biträdande stadsdirektör

 

Stadsstyrelsen 26.02.2024 § 69 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

personaldirektör Anu Kalliosaari, förnamn.efternamn@porvoo.fi

 

 Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultzs tidsbestämda tjänsteperiod går ut 31.12.2024. I direktörsavtalet som staden ingick med biträdande stadsdirektören har parterna förbundit sig till att arbetsgivarens representanter och biträdande stadsdirektören senast ett år innan tjänsteperioden löper ut förhandlar om möjligheten att fortsätta till en följande period samt avtalar om inledande av rekryteringsprocessen, dess former och tidpunkt.

 

 Vid förhandlingarna med biträdande stadsdirektören har man kommit överens om att rekryteringsprocessen påbörjas i februari-mars. Biträdande stadsdirektören fungerar som stadsdirektörens ordinarie ställföreträdare och representerar också staden med stadsdirektörens befogenheter när denne är förhindrad. Dessutom är biträdande stadsdirektören sektordirektör för livskraftssektorn enligt organisationsstrukturen som reviderades 1.1.2023.

 

 Enligt förvaltningsstadgan utser stadsfullmäktige biträdande stadsdirektören. Stadsstyrelsen utlyser tjänsten och fullmäktige tillsätter den.

 

 Enligt 48 § i förvaltningsstadgan fastställer stadsstyrelsen behörighetskraven för de tjänster till vilka stadsfullmäktige utser tjänsteinnehavaren.

 

 Tjänsten tillsätts för sju år.

 

 Ett direktörsavtal ska ingås med biträdande stadsdirektören. Ett godtagbart läkarintyg ska företes före tjänstetillträdet. Prövotiden är sex månader.

 

 Behörighetsvillkor för tjänsten som biträdande stadsdirektör är för närvarande högre högskoleexamen, kännedom om näringslivet, erfarenhet av utvecklingsarbete, goda ledaregenskaper, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och de språkkunskaper som avses i språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningsinnehavare.

 

 I enlighet med stadsstyrelsens beslut om kommunala annonser ska rekryteringsannonser publiceras på stadens webbplats och i systemet Kuntarekry. Den myndighet som fattar beslut om anställning beslutar om övriga annonskanaler. Stadsstyrelsen ber att tjänsteansökningarna lämnas in digitalt i systemet Kuntarekry, men också på annat sätt inom utsatt tid inlämnade och till stadsstyrelsen riktade ansökningar tas emot och beaktas i rekryteringsprocessen.

 

 Bilaga

 platsannons

 rekryteringsprocess

 

Ordförande 

Stadsstyrelsen beslutar att behörighetsvillkor för tjänsten som biträdande stadsdirektör är högre högskoleexamen, kännedom om näringslivet, erfarenhet av utvecklingsarbete, goda ledaregenskaper, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och i enlighet med språkstadgan för Borgå stads tjänste- och befattningsinnehavare goda muntliga kunskaper i finska och svenska och goda skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt kunskaper i läsförståelse av det andra inhemska språket.  

Stadsstyrelsen beslutar att tjänsten som biträdande stadsdirektör ledigförklaras och kan sökas fram till 19.3.2024 kl. 14.00. Tjänsten tillsätts tidsbegränsat för sju (7) år med början 1.1.2025.

Prövotiden för tjänsten är sex (6) månader. Lönen fastställs enligt överenskommelse.

Den som valts till tjänsten ska lämna ett godtagbart hälsointyg före sitt tjänstetillträde.

Stadsstyrelsen beslutar att rekryteringsannonsen publiceras i systemet Kuntarekry och på stadens webbplats.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt behörighetsvillkor för tjänsten som biträdande stadsdirektör och att tjänsten som biträdande stadsdirektör ledigförklaras enligt förslaget. Tjänsteinnehavare och ungdomsfullmäktiges representant deltog inte i behandlingen av ärendet.

Paragrafen justerades genast.

 

Stadsstyrelsen 18.03.2024 § 91 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

personaldirektör Anu Kalliosaari, anu.kalliosaari@porvoo.fi

 

 Tjänsten som biträdande stadsdirektör har inom utsatt tid sökts av en sökande. Sökande är biträdande stadsdirektör, filosofie licentiat Fredrick von Schoultz från Borgå, som uppfyller tjänstens behörighetsvillkoren.

 

Sökandes ansökning finns till påseende vid sammanträdet.

 

Ordförande  

Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige väljer filosofie licentiat Fredrick von Schoultz till biträdande stadsdirektör för en sju års tidsbestämd period som är 1.1.2025-31.12.2031.

Ett direktörsavtal ska ingås med biträdande stadsdirektören.

Den som valts till tjänsten ska lämna ett godtagbart hälsointyg före sitt tjänstetillträde.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att föreslå för stadsfullmäktige, att stadsfullmäktige väljer filosofie licentiat Fredrick von Schoultz till biträdande stadsdirektör för en sju års tidsbestämd period som är 1.1.2025-31.12.2031.

Paragrafen justerade genast.

 

 

 

Stadsfullmäktige 27.03.2024 § 19  

360/01.01.01.00/2024  

Bilaga:

 platsannons

 rekryteringsprocess

 

 

Beslut
Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja filosofie licentiat Fredrick von Schoultz till biträdande stadsdirektör för en sju års tidsbestämd period som är 1.1.2025-31.12.2031.

Ett direktörsavtal ska ingås med biträdande stadsdirektören.

Den som valts till tjänsten ska lämna ett godtagbart hälsointyg före sitt tjänstetillträde.