Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 27.03.2024/Paragraf 17


Mötets laglighet och beslutförhet_

 

Stadsfullmäktige 27.03.2024 § 17  

    

 

 

Stadsfullmäktige konstaterar att fullmäktiges sammanträde har sammankallats i den ordning som kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Fullmäktige konstateras således vara lagligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut

Konstaterades.