Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 47


 

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Livskraftsnämnden 13.06.2023 § 47  

  

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

 

Biträdande stadsdirektören: §§ 47-50, § 53, § 54

Fritidsdirektören: §§ 20-22, § 24

 

Ordförande:

Livskraftsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

 

Beslut

Livskraftsnämnden antecknade besluten för kännedom samt beslutade meddela tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.