Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 46 

Elevvårdsplanen för svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 46  

1641/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Utvecklingschef Minna Öhman och rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander, direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@boga.fi

 

Ändringarna i lagen om elev- och studerandevård (377/2022) trädde i kraft 1.1.2023. Utbildningsstyrelsen har förnyat grunderna för läroplanen och bestämmelsen om elevvård så att de motsvarar lagen. De som ordnar utbildning skall ta i bruk de nya elev- och studerandevårdsplanerna 1.8.2023. Utbildningsanordnaren ansvarar för att det finns en plan för elevvårdens genomförande, utvärdering och utveckling.

 

Planen ska innehålla följande information skolvis (13 §):

1. En uppskattning av det totala behovet av elevvårdstjänster och de elevhälsotjänster som är tillgängliga

2. Läroanstaltens åtgärder för att främja den generellt inriktade elevvården

3. Åtgärder för att ordna de nödvändiga stödåtgärderna (individuellt inriktad elevvård)

4. Anordnande av samarbete mellan eleverna och deras familjer samt skolpersonalen och andra aktörer som stöder elevernas välfärd

5. En plan för att skydda elever mot våld, mobbning och trakasserier samt en krisplan.

 

Enligt grunderna för läroplanen bestämmer utbildningsanordnaren lokalt hur informationen gällande de ovannämnda punkterna samlas in samt hur den används av skolor/läroanstalter för att leda verksamheten. Hur planen för elevvård utarbetas och dess slutliga innehåll, påverkas av storleken på utbildningsanordnaren och skolornas/anstalternas antal. Utbildningsanordnaren bör utarbeta en plan för elevvård som följer bestämmelserna för varje utbildningsform.

 

Sektionen har på sitt möte i maj fått en presentation av planen.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Sektionen antecknar de finska versionerna för kännedom och godkänner att innehållet i dessa planer även gäller svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning från 1.8 2023. Sektionen återkommer till de svenskspråkiga planerna i augusti 2023.

 

Beslut

Sektionen antecknade de finska versionerna för kännedom och godkänner innehållet i dessa planer även gäller svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen från 1.8.2023. Sektionen återkommer till de svenskspråkiga planerna i augusti 2023.