Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 45 

Läroplan för undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 45  

1631/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Rektor för pedagogisk kvalitet Jessica Gillberg, direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund. Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska samt ge eleven övriga färdigheter som behövs för den grundläggande utbildningen. Den som deltar i undervisningen har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt att under arbetsdagarna få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår.

 

Utbildningsstyrelsen har utfärdat följande ändringar i läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen: Ändringar i läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2015 (OPH-4617-2022, kapitel 2 och 6.3 i grunderna).

 

Läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i Borgå stad på svenska har reviderats och uppdaterats i enlighet med ovan nämnda förordning. I frågor som gäller elevvården följs utbildningsanordnarens elevvårdsplan för den grundläggande utbildningen, med beaktande av särdragen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, i frågor som gäller elevvården.

 

Dessutom har läroplanen reviderats med sådan informationen som säkerställer att den är tidsenlig. Läroplanen för den grundläggande utbildningen används också, där det är tillämpligt, i den förberedande undervisningen.

 

Den lokala läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen finns på stadens webbplats. Enligt förvaltningsstadgan godkänner sektionen läroplanerna.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 


Sektionen godkänner den i bilagan uppdaterade läroplanen att gälla från och med 1.8 2023 för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Borgå.

 

Beslut

Sektionen godkände den i bilagan uppdaterade läroplanen att gälla från och med 1.8.2023 för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Borgå.