Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 42 

Uppdatering av läroplanen för förskoleundervisningen

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 42  

1632/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter: direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Utgångspunkten för en uppdatering av Borgå stads läroplan för förskoleundervisning har utgjorts av Utbildningsstyrelsens föreskrift 4607-2022, om ändringar i följande kapitel i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014:

 

1.1 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan

1.2 Den lokala läroplanen och utvecklandet av den

1.3 Centrala beslut i den lokala läroplanen

2.1 Förpliktelser som styr förskoleundervisningen

3.3 Samarbete i förskoleundervisningen och vid övergångarna

5. Stöd för barnets växande och lärande

5.2 Samarbete med vårdnadshavaren i samband med stöd

5.4 Intensifierat stöd

5.5 Särskilt stöd

5.7 Frågor som avgörs på lokal nivå

6. Elevvård

6.1 Frågor som avgörs på lokal nivå och utbildningsanordnarens elevvårdsplan

 

Dessutom har Borgå stads läroplan för förskoleundervisning uppdaterats i kapitlet som handlar om värdegrunden och mångsidig kompetens. Åskådningsfostran har preciserats, enskilda ord och titlar har ändrats och några bilder har tagits bort.

 

I kapitlet 3 om samarbete med vårdnadshavarna har lagts till en verksamhetsmodell för barnets oroande frånvaro och för att inleda ett bredare branschöverskridande samarbete. Ett nytt innehåll i kapitlet "Jag växer och utvecklas" är avsnittet om måltider och matfostran. Några processer för att organisera och genomföra barnets stöd har uppdaterats.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Sektionen godkänner den bifogade läroplanen för svensk förskoleundervisning i Borgå att gälla från och med 1.8 2023.

 

Beslut

Sektionen godkände den bifogade läroplanen för svensk förskoleundervisning i Borgå att gälla från och med 1.8.2023.