Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 49


 

Budgetberedning inom svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 23.05.2023 § 35 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Beredningen av stadsbudgeten för år 2024 har behandlats i stadsstyrelsen den 22 maj. Budgetramen upprättas för sektorernas totala inkomster och utgifter samt för investeringar. Budgetramen som behdlades i stadsstyrelsen bygger på att den kommunala sektorns utgifter utvecklas enligt kommunekonomi­programmet och att inflationen förblir på en skälig nivå, cirka 3,7 procent. Vid uppskattningen av utgifter har därtill iakttagits de funktionella ändringar man har kännedom om, såsom det ökande antalet barn på sektorn för växande och lärande.

 

Intäkterna av kommunalskatt för nästa år uppskattas uppgå till 93 miljoner euro vilket motsvarar i stort sett tidigare uppskattningar.  

Intäkterna av samfundsskatt uppskattas uppgå till cirka 42 miljoner euro vilket överstiger klart den tidigare uppskattningen. Statsandelsinkomsterna uppskattas vara 48 miljoner euro. Uppskattningen av intäkter baserar sig på beräkningar av finansministeriet och Kommunförbundet.

 

Enligt ramen förutses stadens överskott år 2024 vara cirka 15,8 miljoner euro. Också under åren 2025 och 2026 verkar stadens ekonomi visa ett klart överskott. De positiva utsikterna på stadens ekonomi antas bero på intäkterna via samfundsskatterna.  

Regerings­programmet som är under beredning samt utvecklingstrenden för ekonomin i sin helhet under resten av året, kan påverka uppskattningarna av överskottet.

 

Årets budget färdigställs på följande vis:

  • Stadsstyrelsen fattar beslut om anvisningarna för utarbetande av stadens budget för år 2024 och budgetram i maj.
  • Nämnderna lägger fram sina egna budgetförslag före slutet av september.  
  • Därefter sätts sektorernas förslag ihop och stadsdirektören publicerar sitt eget budgetförslag i oktober.
  • Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget på sina möten i oktober och lägger fram sitt eget budgetförslag i slutet av oktober.
  • Stadsfullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen samt skattesatser i november.

 

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Sektionen antecknar processen för kännedom och återkommer till budgetberedningen på sina följande möten, innan ärendet går via nämnden för växande och lärande vidare till behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige.

 

Beslut

Sektionen antecknade processen för kännedom och återkommer till budgetberedningen på sina följande möten, innan ärendet går via nämnden för växande och lärande vidare till behandling i stadsstyrelsen och fullmäktige.

 

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 50  

1235/02.02.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Budgetberedningen har behandlats med områdesrektorerna, gymnasierektorn, rektor för elevård och välmående samt rektorn för pedagogisk kvalitet.

 

Enligt nuvarande planer kommer nämnden för växande och lärande att behandla sektorns budgetförslag på sitt möte 26.9 2023. Sektionen har inplanerade möten 22.8 och 19.9.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Arbetet med budgeten inom svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för 2024 presenteras och antecknas för kännedom.

Sektionen återkommer till budgetarbetet på mötet i augusti.

 

Beslut

Arbetet med budgeten inom svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för 2024 presenterades och antecknades för kännedom.

Sektionen återkommer till budgetarbetet på mötet i augusti.