Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 48 

Arbetslivskompetens och entreprenörskap i grundläggande utbildningen

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 48  

1724/12.00.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Ett av områdena för de mångsidiga kompetenserna i läroplanen för de svenska grundskolorna i Borgå är Arbetslivskompetens och entreprenörskap. I den nationella läroplanen (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, lärområde 6) står bland annat följande:

Eleverna ska i den grundläggande utbildningen utveckla allmänna färdigheter som främjar intresset och en positiv attityd gentemot arbete och arbetslivet. Det är viktigt att eleverna får erfarenheter som hjälper dem att inse betydelsen av arbete och företagsamhet och möjligheterna till entreprenörskap samt sitt eget ansvar som medlemmar i en grupp och i samhället. Skolarbetet ska ordnas så att eleverna kan utveckla sin kännedom om arbetslivet, lära sig entreprenörskap samt inse betydelsen av de kunskaper som inhämtas i skolan och på fritiden för den egna karriären.

 

Svenska grundläggande utbildningen har tillsammans med finska grundläggande utbildningen ett avtal som innebär att åk 6 och åk 9 besöker den så kallade Företagsbyn, vilket är en finländsk lärandemiljö som belönats som världens bästa utbildningsinnovation. Företagsbyn erbjuder sjätte- och niondeklassister erfarenheter av arbetsliv, ekonomi och samhälle enligt grunderna i läroplanen.

 

Sammanlagt över 200 kommuner har ingått ett avtal med Företagsbyn enligt siffror våren 2023. Detta innebär att över 85 % av Finlands elever på åk 6 och 9 tar del av verksamheten. Borgås avtal tar slut efter läsåret 2023-24. Kostnaderna enligt ett utkast på ett nytt avtal skulle vara ca 8 000 e per läsår för svensk grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

 

Den utvärdering vi fått av såväl elever som lärare visar att verksamheten uppskattas, av såväl finska som svenska grupper (bilaga). Erfarenheterna är positiva och responsen har varit att liknande innehåll inte går att få från andra håll och att detta väl motsvarar de mål som ställs i läroplanen.

 

Verksamheten beskrivs i läroplanen under "Handlingsplan för elevhandledningen" och avsnittet "Arrangemang för arbetslivssamarbete och att bekanta sig med arbetslivet".

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 


Sektionen antecknar för kännedom att den verksamhet som Företagsbyn erbjuder och som finns inskrivet i läroplanen, kräver att avtalet fortsätter även efter detta läsår. 
I beredningen av budgeten för 2024 tar direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning en fortsättning på avtalet i beaktande.

 

Beslut

Sektionen antecknade för kännedom att den verksamhet som Företagsbyn erbjuder och som finns inskrivet i läroplanen, kräver att avtalet fortsätter även efter detta läsår. I beredningen av budgeten för 2024 tar direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning en fortsättning på avtalet i beaktande.