Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023/Paragraf 47 

Handbok för skolgångshandledare

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 13.06.2023 § 47  

1644/01.03.00.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Elever med funktionsvariation och elever som behöver särskilt stöd har rätt att få de stödtjänster de behöver för att kunna delta i undervisningen.

 

Skolgångshandledarens uppgift är att hjälpa eleven med skolgången och inlärningen, under ledning av läraren. Handledaren främjar i sitt arbete skolans mål inom uppfostran, elevens självständighet och utvecklingen av en positiv självkänsla. Avsikten är att garantera eleven grundförutsättningar för inlärning och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt.

 

Skolgångshandledare arbetar både med individer och med grupper och arbetar såväl i smågrupper som i den allmänna undervisningens klasser. I de nio svenskspråkiga grundskolorna i Borgå arbetar ett varierande antal skolgångshandledare. Antalet varierar beroende på antalet elever i behov av stödtjänster.

 

Skolgångshandledarens förman är skolans rektor. Den bifogade handboken utgör ett redskap för att för såväl handledare som rektorer underlätta skapandet av en trygg och trivsam arbetsmiljö. 

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

 

Handboken presenteras av koordinerande skolgångshandledaren. Sektionen antecknar den bifogade handboken för kännedom.

 

Beslut

Handboken presenterades av koordinerande skolgångshandledaren. Sektionen antecknade den bifogade handboken för kännedom.