Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 09.05.2023/Paragraf 36


 

Mötets laglighet och beslutförhet

 

Revisionsnämnden 09.05.2023 § 36  

    

 

 

 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

 

Beslut
Konstaterades.