Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Protokoll 16.02.2023/Paragraf 5


 

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkistaminen

 

Keskusvaalilautakunta 16.02.2023 § 5  

347/00.02.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaupunginlakimies Johanna Päivärinta, johanna.painvarinta2@porvoo.fi

 

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys, kirjeäänestys ja vaalipäivän äänestys. Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan noudattaen, mitä vaalilain 63 §:ssä säädetään. Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput vaalilain 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuhin vaalikuoriin. Leimaaminen ja uudelleen kuoritus on tehtävä muissa kuin kuntavaaleissa ennen kuin vaalikuoret toimitetaan 64 §:n mukaisesti vaalipiirilautakunnalle. Keskusvaalilautakunnan puolesta edellä mainitut toimenpiteet suorittaa keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä tarpeelliseksi katsomansa kaupungin henkilökunnan kanssa, siten että perjantaina 31.3.2023 ennen klo 19 saapuneet kirjeäänestysasiakirjat on käsitelty ennen keskusvaalilautakunnan kokousta klo 19.

 

 

Puheenjohtaja
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti merkitä asian tiedoksi.