Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 8 

Anvisningar om klientavgifter inom småbarnspedagogik från 1.3.2023

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 8  

59/12.07.05.05/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg; servicechef inom småbarnspedagogik Sanna Hänninen, fornamn.efternamn@borga.fi

 

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) finns bestämmelser om klientavgifter som tas ut för småbarnspedagogik som kommunen ordnar på daghem och i familjedagvård. Ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken kommer i kraft den 1.mars 2023.  Lagen ändras så att klientavgifterna för småbarnspedagogik sänks genom att höja inkomstgränserna med cirka 30 procent. På grund av ändringen uppskattas kommunernas klientavgiftsintäkter minska med cirka 70 miljoner euro.  Detta kompenseras med att rikta en allt större del av samfundsskatteintäkterna till kommunerna.  Intäkterna uppskattas minska i Borgå med cirka 700 000 euro, vilket har tagits i beaktande i budgeten för år 2023. 

 

Anvisningarna för klientavgifter inom småbarnspedagogik har uppdaterats i Borgå med beaktande av de kommande ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) från och med 1.3.2023.  Minimiinkomstgränserna stiger cirka 30 %.  I fortsättningen kommer endast cirka hälften av klienterna att betala en klientavgift. Hittills har andelen som inte betalar varit cirka 20 %. Den maximala klientavgiften på 295 euro per månad förblir densamma.  Dessutom har man i anvisningen för klientavgifter uppdaterat begrepp och beskrivit arbets- och klientprocesserna i mer detalj.   

 

Bilaga

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken, Borgå stad, från 1.3.2023.

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande beslutar att anvisningen Klientavgifter inom småbarnspedagogiken, Borgå stad, tas i bruk 1.3.2023.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande beslutade att anvisningen Klientavgifter inom småbarnspedagogiken, Borgå stad, tas i bruk 1.3.2023.