Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 6


 

Värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.2.2023

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 6  

49/12.07.05.07/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg, servicechef inom småbarnspedagogik Marjo Haapanen, controller Irene Malmberg, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

 Bildningsnämnden beslutade år 2014 att värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet justeras årligen så att det justerade värdet på servicesedeln tas i bruk från 1.8. Bildningsnämnden fastställde 19.5.2022 värdet på servicesedeln från 1.8.2022, men eftersom kostnaderna för serviceproduktionen har ökat snabbt och betydligt är det nödvändigt att undantagsvis göra en mellanjustering av värdet på servicesedeln redan från 1.2.2023. Höjningen av värdet på servicesedeln som görs vid mellanjusteringen baserar sig på utvecklingsprognoser för prisindexet för basservice och allmänna inkomstnivåindexet i finansministeriets kommunekonomiprogram.  Förutom utvecklingsprognoserna för dessa index har man i beräkningen separat beaktat kostnadsökningar för måltider och fastighetskostnader vilka är större än index. Av de prognostiserade kostnadsökningarna i procent beaktas vid mellanjusteringen hälften av prognosen för hela året. Den sedvanliga justeringen och höjningen av värdet på servicesedeln görs från 1.8.2023 på basis av prisindexet för den kommunala basservicen (KUPHI) och då beaktas den höjning som redan gjorts.

 

        Personalutgifter Driftsutgifter

År

prisindex

(KUPHI)

prisindex

(KUPHI)

2021

104,3

108,7

2022*

106,1

112,5

*hälften av den prognostiserade utvecklingen för hela året

 

 Personalutgifterna utgör 60 % av viktningen och driftsutgifterna 40 % av viktningen.

 

 Det vägda medeltalet för prisindexet för kommunala utgifter:

 

År

Personalutgifter 60 %

Driftsutgifter 40 %

Totalt

2021

62,58

43,48

106,06

2022*

63,68

44,99

108,67

*hälften av den prognostiserade utvecklingen för hela året

 

 Servicesedelns värde har varit 874 euro/månad sedan 1.8.2022.

 Den prognostiserade ändringen i prisindexet från år 2021 till början av år 2022 innebär en ökning på ca 2,46 procent. Enligt detta skulle värdet på servicesedeln vara 896 euro från 1.2.2023.

 

 Kostnadseffekten av den föreslagna höjningen av servicesedelns värde är 109 000 euro på årsnivå beräknat på basis av det nuvarande antalet användare av servicesedel. Höjningen har beaktats i budgeten för 2023.

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande beslutar att värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.2.2023 är följande:

Småbarnspedagogik 108 h/månad eller mera:
För barn över 3 år 896 €/månad, för barn under 3 år 1 344 €/månad.

Småbarnspedagogik högst 107 h/månad:
För barn över 3 år 672 €/månad, för barn under 3 år 1 008 €/månad.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande beslutade att värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet från 1.2.2023 är följande:

Småbarnspedagogik 108 h/månad eller mera:
För barn över 3 år 896 €/månad, för barn under 3 år 1 344 €/månad.

Småbarnspedagogik högst 107 h/månad:
För barn över 3 år 672 €/månad, för barn under 3 år 1 008 €/månad.