Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 3


 

Presentation av Kvarnbackens skola

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 3  

51/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning Rikard Lindström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Kvarnbackens skola finns i centrum av Borgå och är en skola för årskurserna 1-6, med 50-60 elever per årskurs som fördelas på 2-4 basgrupper. På årskurserna 1-6  finns detta läsår 17 basgrupper och 346 elever i skolan. Läsåret 2022-23 har Sagobacken på grund av utrymmesbrist som en tillfällig lösning placerat en del av sin förskoleverksamhet i skolans utrymmen. På skolans gård finns en så kallad gårdsbyggnad, som enligt Lokalitetsledningens skall rivas 2023. I denna byggnad har elevvården sina utrymmen.

 

Inom den svenska grundläggande utbildningen i Borgå finns endast två så kallade specialklasser, bägge i Strömborgska enhetsskolan. Resten av eleverna är integrerade i de vanliga grupperna. Speciellt Kvarnbackens skola har utvecklat undervisningsformerna för de integrerade eleverna som är i behov av stöd i sin skolgång, vilket ställer krav på antal undervisningsutrymmen i form av smågruppsrum.

 

Kvarnbackens skola har genomgått ett antal renoveringar de senaste åren och fastighetens tekniska skick är enligt Lokalitetsledningen bra. Ur verksamhets synvinkel har fastigheten vissa nackdelar. En utmaning är klassrummens storlek, där vissa är mindre än normalt, samt möjligheterna till flexibla lösningar, tex antalet mindre grupprum för delningar är litet och samundervisning är mer eller mindre omöjligt att ordna med nuvarande personalresursering. Fastigheten och skolgården är inte anpassade för förskoleverksamhet.

 

Bildningsdirektör

Skolans rektor presenterar Kvarnbackens skolas verksamhet och utrymmen. Presentationen antecknas för kännedom.

 

Beslut

Skolans rektor presenterade Kvarnbackens skolas verksamhet och utrymmen. Presentationen antecknades för kännedom.