Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 14


För kännedom

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 14  

    

 

1. Ungdomsfullmäkitiges inlägg

 

2. Fullmäktige har i sitt budgetförslag 2022 gett till uppdrag att utreda specialundervisningens behov. Ifrågavarande utredning är gjord och behandlad i svenskspråkiga och finskspråkiga sektionerna 8.12.2022 enligt följande: Granskning av stöd för inlärning och skolgång lå 2022-2023.
 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknas för kännedom.

 

Päätös

Nämnden för växande och lärande antecknades för kännedom.