Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 13 

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 13  

  

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

 

 Bildningsdirektör Sari Gustafsson: § 130,147/2022
Utbildningsdirektör Jari Kettunen: § 144-145 /2022

 Direktör för finskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning Jari Kettunen: § 1/2023

 Utbildningsdirektör Rikard Lindström: § 102/2022 

 Konstinstitutets rektor Felix von Willebrand: § 114/2022

 Direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg: § 41/2022

 Ledare för småbarnspedagogik Marjaana Kantonen: § 63-65/2022

 

 Daghemsföreståndare:

 Gammelbackan päiväkoti/Marjukka Taos: § 1/2022
Metsätähden päiväkoti/Sinikka Vähäkangas: § 9/2022

 Mäntykummun päiväkoti/Maria Johansson: § 6/2022

 

 Skolornas rektorer:

 Kvarnbackens skola/Lena Törnqvist: § 3-4/2023

 Strömborgska skola/Carola Wiksten: § 51-52/2022; § 1/2023

 

 Bilaga

 Tjänsteinnehavarbeslut

 

Ordförande:

Nämnden för växande och lärande antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

 

 Beslut

 Nämnden för växande och lärande antecknade besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.