Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 12 

Invånarinitiativ som har behandlats av myndigheter/tjänsteinnehavare som lyder under tidigare bildningsnämnden (nuvarande nämnden för växande och lärande) 1.1-31.12.2022

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 12  

55/12.00.00/2023  

 

Beredning: ledningens assistent Erja Forsberg

Tilläggsuppgifter: bildningsdirektör Sari Gustafsson, utbildningsdirektör Jari Kettunen, direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

  Enligt 71 § i Borgå stads förvaltningsstadga ska invånarinitiativen jämte svar ges för kännedom till det förtroendeorgan under vilket den tjänsteinnehavare hör som gett svaret.

 

 De ärenden som nämnden beslutar om förs till nämnden som separata ärenden och bereds för beslutsfattandet fall för fall.

 

 Nu ges nämnden för kännedom de invånarinitiativ som tjänsteinnehavarna behandlat (bilagan) samt sammanfattningar av de svar tjänsteinnehavarna gett.

 

 Bilaga:

  Svar på invånarinitiativ 1.1-31.12.2022

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar för kännedom invånarinitiativen enligt bilagan och konstaterar att de initiativ som har svarats på är slutbehandlade. Nämnden sänder de initiativ som svarats på vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige för kännedom.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade för kännedom invånarinitiativen enligt bilagan och konstaterar att de initiativ som har svarats på är slutbehandlade. Nämnden sänder de initiativ som svarats på vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige för kännedom.