Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 11


 

Fullmäktiges beslut angående Epoon koulus situation i budgetförslaget 2023

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 11  

2070/10.03.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

bildningsirektör Sari Gustafsson, förnamn.eternamn@porvoo.fi

 

Stadsfullmäktige lät bli att godkänna Epoon koulus indragning i samband med budgetförslagsbehandlingen 14.12.2022. Därför har bildningsnämndens villkorliga beslut 22.9.2022 § 108 om att dra in Epoon koulu förfallit. Driftsanslaget är returnerat i driftsekonomiplanen. Epoon koulus elevupptagningsområde förblir detsamma och Ebbo är angivet som närskola redan med tanke på nästa läsår 2023-2024. Närskolebesluten är delgivna åt vårdnadshavarna vid årsskiftet.

 

Dessutom beslöt stadsfullmäktige att tillägga följande text i den finskspråkiga grundläggande undervisningens och gymnasieutbildningens budgetdel:

"För att utveckla och trygga det finskspråkiga servicenätet samtidigt som skärgården och södra Borgås elever tas i beaktande, skapas en förpliktelse att granska och uppfylla Epoon koulus frambringade service, på Epoon koulus nuvarande elevupptagningsområde, utgående från kraven som ställs i skärgårdslagen, jämställdhetslagen samt byastrukturprogrammet."

 

Bildningsdirektör

Nämnden antecknar fullmäktiges beslut för kännedom och konstaterar att beslutet inte ger upphov till andra åtgärder.

 

Beslut

Nämnden antecknade fullmäktiges beslut för kännedom och konstaterar att beslutet inte ger upphov till andra åtgärder.