Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 10 

Dispositionsplan och investeringsprogram för sektorn för växande och lärande år 2023

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 10  

45/02.02.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Mervi Tuominen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 14.12.2022 budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024-2025. Stadsfullmäktige godkänner i budgeten målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt anslag och beräknade inkomster som verksamheten och uppdragen förutsätter.

 

Stadsstyrelsen gav sektorerna 19.12.2022 anvisningar för efterlevnad av budgeten 2023. Nämnderna ska enligt anvisningarna fördela de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner. I dispositionsplanen preciseras de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås.

 

Nämnderna och övriga redovisningsskyldiga ska följa den ekonomiska situationen och vara beredda att anpassa sin verksamhet efter budgeten. Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska då ses över så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån

 

Bilagor

Dispositionsplan för sektorn för växande och lärande 2023

Anvisningar för efterlevnad av budgeten 2023

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande godkänner den bifogade dispositionsplanen och investeringsprogrammet för år 2023

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande godkände den bifogade dispositionsplanen och investeringsprogrammet för år 2023.