Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Protokoll 19.01.2023/Paragraf 1


Mötets laglighet och beslutförhet

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 1  

    

 

Bildningsdirektör

 

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.