Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 17.01.2023/Paragraf 7


Aktuella ärenden

 

Stadsutvecklingsnämnden 17.01.2023 § 7  

    

-            Raklis stadsutvecklingen i framtiden, workshop 27.1.2023,

deltagare från nämnden: Pynnönen, Grönman, Varpio

-       Verksamhetsplanens, markanvändningsplanens och planläggningsöversiktens tidtabell             

-       Livskraftsnämndens första sammanträde 14.2.2023

 

Biträdande stadsdirektören

Antecknas för kännedom.

 

Beslut

Antecknades för kännedom.