Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 17.01.2023/Paragraf 3


 

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Stadsutvecklingsnämnden 17.01.2023 § 3  

  

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

 

Biträdande stadsdirektören  § 52, 54 / 2022Kommunteknikchefen              § 138 /2022,

  § 140 - 145 / 2022,

  § 147 / 2022

Tomtchefen  § 185 / 2022, 1 / 2023

Tomtchefen  § 2 - 6 / 2023

Tomtchefen  § 7 - 10 / 2023

 

Ordförande

Stadsutvecklingsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

 

 Beslut

 Stadsutvecklingsnämnden antecknade besluten för kännedom samt beslutade meddela tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.