Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå lokalservice direktion
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 42


 

Namnändring av Affärsverket Borgå lokalservice

 

Affärsverket Borgå lokalservice direktion 13.12.2022 § 42  

    

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

tf. verställande direktör Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@borga.fi

 

<  Namnändring av Affärsverket Brogå lokalservice

 

Med anledning av de organisationsförändringar som sker vid årsskiftet finns det skäl att överväga att byta namnet på affärsverket till sådant som bättre än det nuvarande namnet beskriver de funktioner som i fortsättningen kommer att utföras.

 

1.1.2023 slopas fastighetsskötseltjänsterna helt ur affärsverkets tjänsteutbud, och denna ändring är den huvudsakliga orsaken till namnbytet. Den sekundära orsaken är förväxlingen bland kunderna, intressentgrupperna och stadsborna som har förorsakats av lokalservices och lokalitetsledningens delvis likartade namn.

 

Borgå lokalservices ledning har konsulterat stadens kommunikationsexperter i namnärenden, och till följd av beredningen kom man fram till följande namn: Borgå Kost- och städtjänster, Porvoon Ateria- ja puhtauspalvelut på finska. Namnet beskriver exakt vilka tjänster affärsverket i fortsättningen producerar för sina kunder.

 

Direktören för Affärsverket Borgå lokalservice

Direktionen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att affärsverkets nya namn ska vara Borgå Kost- och städtjänster, Porvoon Ateria- ja puhtauspalvelut på finska, och att det nya namnet tas i bruk omedelbart vid årsskiftet.

 

Direktionen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att affärsverkets nya namn ska vara Borgå Kost- och städtjänster, Porvoon Ateria- ja puhtauspalvelut på finska, och att det nya namnet tas i bruk omedelbart vid årsskiftet.