Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå lokalservice direktion
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 41


 

Verkställande direktörens översikt_

 

Affärsverket Borgå lokalservice direktion 13.12.2022 § 41  

 

    

    Beredning:

tf. verkställande direktör Leila Korhonen, fornamn.efternamn2@borga.fi

 

Verkställande direktören berättar om affärsverkets aktuella ärenden.

Direktören för Affärsverket Borgå lokalservice:

Affärsverket Borgå lokalservice direktion antecknar för kännedom verkställande direktörens översikt.

    Beslut:

     Direktionen beslutade enhälligt antecknar för kännedom verkställande direktörens översikt.