Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå lokalservice direktion
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 39


 

Mötets laglighet och beslutförhet

 

Affärsverket Borgå lokalservice direktion 13.12.2022 § 39  

    

 

 

Direktören för Affärsverket Borgå lokalservice

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.