Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 222 

Uppdatering av marknadsregler

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 222  

3086/10.03.01.05.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Samhällsplaneringschef Enni Flykt, enni.flykt@borga.fi

 

Borgå stads kommunteknik arrangerar traditionella marknader två gånger om året, på våren och på hösten. Som evenemang är de traditionella marknaderna historiska och populära bland så väl försäljare som kunder. Därför har man beslutat att inte ändra konceptet.  Man har utvecklat evenemanget utan att ändra på konceptet på sätt som har lett till ökad säkerhet och till mindre resurskrav för staden för arrangemang. Efter pandemitidens undantagsförhållanden har marknaderna utvecklats genom att bland annat anskaffa en tjänst som marknadsrepresentant som svarar på behovet att hyra ut eller dela ut platser. Man har också övergått från att skicka ut räkningar på förhand till kortbetalning på plats, samt att hyra ut en försäljningsplats till en företagare med hoppborg för att göra evenemanget attraktivt också för barnfamiljer. Man har också effektiverat kommunikationen. 

 

Försäljarna på marknaderna har kommit med önskemål i samband med evenemangets utveckling. De önskar att det skulle ordnas allmän bevakning, likt det redan görs i andra städer av motsvarande storlek (t.ex. Hangö). Marknadsreglerna har uppdaterats med följande: man har utvidgat arrangörens ansvar med allmän bevakning på marknaden under tiden mellan marknadens öppettider: på kvällar och nätter. Man har också ersatt anmälan för försäljning av livsmedel för försäljare som tidigare sålt livsmedel på Borgå marknader med en lista till miljöhälsovården. Dessutom har man tillsatt en så kallad fredagsplats till urvalet av platser som kan uthyras.   Prisändringarna har godkänts i samband med att kommunteknikens prislista har godkänts. Beslut om anskaffning av bevakning fattas separat. Kostnaderna för den allmänna bevakningen allokeras till försäljarna i marknadsplatsernas priser, så priset på bevakningen kommer inte att inverka inkomsterna från marknaderna.

 

Nettoinkomsterna från marknader under 2022 var 25 477 €.  Utgifterna bestod bl.a. av marknadsrepresentantens tjänster som kostade 2500 €, uthyrning av redskap för trafikstyrning och strömkoppling cirka 13 300 € och brukselektricitet 2 476 €. Kommuntekniken ansvarar i övrigt för ordningsövervakning, trafikstyrning, säkerhetsplanering, fakturering och städning som en del av sitt arbete och som en del av personal- och maskinkostnader inom underhåll.

 

Bilaga:

Marknadsregler 2023

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden godkänner uppdateringen av marknadsreglerna enligt bilagan. De uppdaterade marknadsreglerna gäller från 1.1.2023.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden godkände uppdateringen av marknadsreglerna enligt bilagan. De uppdaterade marknadsreglerna gäller från 1.1.2023.