Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 220Svar på fullmäktigemotion om bättre belysning i Gammelbacka

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 219  

2063/10.03.01.00.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Kommunteknikchef Kari Hällström, kari.hallstrom@borga.fi

 

Anette Karlsson har i sin 17.8.2022 daterade fullmäktigemotion föreslagit installering av belysning på en parkgång mellan Tornstigen 5 och Slingervägen för att öka säkerheten. Parkgången används när man går till busshållplatser.

 

Kommunteknikens svar

Kommuntekniken beställer belysningen från Borgå elnät på parkgångssträckan som staden förvaltar över.

 

Bilaga: 

fullmäktigemotion 17.8.2022

 

Tomtchef

Stadsutvecklingsnämnden föreslår stadsstyrelsen att det som sägs ovan ges som svar på fullmäktigemotionen.

 

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen att det som sägs ovan ges som svar på fullmäktigemotionen.

Paragrafen justerades genast.