Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 219


 

Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 219  

  

 

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

 

Biträdande stadsdirektören § 49 / 2022

Kommunteknikchefen §§ 125 - 137 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 132-133 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 134-135 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 136-137 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 138-139 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 140-141 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 142-143 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 144-145 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 146-147 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 148-149 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 150-151 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 152-153 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 154-155 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 156-157 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 158-159 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 160-161 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 162-163 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 164-165 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 166-167 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 168-169 / 2022

Tomtchefen                                               § 170 / 2022

Tomtchefen                                               § 171 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 172-173 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 174-175 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 176-177 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 178-179 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 180-181 / 2022

Tomtchefen                                               §§ 182-183 / 2022

Tomtchefen                                               § 184 / 2022

 

Ordförande:

Stadsutvecklingsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

 

 Beslut

 Stadsutvecklingsnämnden antecknade besluten för kännedom samt beslutade meddela tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.