Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 217


Livskraftslöfte

 

Livskraftslöfte mellan Borgå stad och Borgå Företagare rf

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 218  

3273/14.01.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

näringschef Elina Duréault, elina.dureault@porvoo.fi

 

Borgå stad och Borgå Företagare rf ingår ett livskraftslöfte för denna fullmäktigeperiod. Detta är en praxis som motsvarar Företagarna i Finlands nya verksamhetsmodell och som håller på att bli vanlig inom kommunsektorn. Med livskraftslöftet förbinder sig staden och företagarföreningen att tillsammans främja en entreprenörsvänlig atmosfär och att förstärka livskraft.

 

Livskraftslöftet är en överenskommelse mellan företagarföreningen och staden att tillsammans satsa på att främja de prioriteringar som nämns i löftet. Med gemensamma mål vill man förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, vilket stärker stadens livskraft. Genomförandet av prioriteringsområden följs upp i samband med årliga möten mellan stadens representanter och företagarföreningen.

 

Bilaga:

Livskraftslöfte

 

Tomtchef

Livskraftslöftet görs och det undertecknas på stadens vägnar av biträdande stadsdirektören och näringschefen.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Livskraftslöftet görs och det undertecknas på stadens vägnar av biträdande stadsdirektören och näringschefen.

Paragrafen justerades genast.