Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 230


Aktuella ärenden

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 230  

    

Kommunteknikchefen presenterade kommande beslut som gäller anställande av kollektivtrafikingenjör och parkarbetsledare,

 

Tomtchef

 Antecknas för kännedom.

 

 Beslut

 Antecknades för kännedom.