Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Protokoll 13.12.2022/Paragraf 215


 

Mötets laglighet och beslutförhet

 

Stadsutvecklingsnämnden 13.12.2022 § 215  

    

 

 

Tomtchef

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

 Beslut 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.