Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 21.12.2022/Paragraf 107Tiedoksi

 

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2022 § 107  

    

 

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

 

 

1

Oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelma 30.06.2021 - 31.12.2022

Väliraportti 30.09.2022, (liite 1)

 

2

Valviran ja aluehallintoviraton päätökset ja ilmoitukset

(liite 2)

 

3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan päätös koskien otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. (liite 3).

 

4

Valviran ohje: tuberkuloositartuntojen torjumiseksi työntekijöiltä edellytettävien terveydentilaselvitysten noudattaminen ja seuranta. (liite 4).

 

5

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan päätökset optioiden käyttämisestä, päätökset § 32-38/2022 (liite 5).

 

6

Valtioneuvoston kirje 01.11.2022: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun turvallisen siirtymän varmistaminen (liite 6).

 

7

Kuntainfo 7/2022: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 01.01.2023 (liite 7).

 

 

Päätös
Merkittiin tiedoksi.