Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 21.12.2022/Paragraf 105 

Vastaus oikaisuvaatimukseen sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksestä 321/2022

 

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2022 § 105  

3301/01.02.00.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

hallintopäällikkö Salla Paavilainen, salla.paavilainen(at)porvoo.fi

 

Sairaanhoitaja Maria Acquah (työntekijä) on tehnyt 12.12.2022 oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysjohtajan päätöksestä 321/2022. Päätös on annettu tiedoksi 29.11.2022. Oikaisuvaatimuksessaan työntekijä vaatii, että 150 euron tehtäväkohtainen lisä lisäkoulutuksesta ja sen myötä tulleista uusista tehtävistä, tulisi sisältyä myös apulaisosastonhoitajan palkkaan.

 

Hoitotyön palkat määritellään Porvoon kaupungilla Hoitotyön tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmässä (TVA). Hoitotyön TVA-järjestelmän mukaan sairaanhoitajan palkka on 2700,86 euroa, ja jos hän on suorittanut vähintään 30 opintopisteen koulutuksen ja hyödyntää koulutuksesta saamiaan taitoja työssään, voidaan työntekijälle maksaa 155,03 euron korotus tehtäväkohtaiseen palkkaan, jolloin tehtäväkohtainen palkka on 2855,69 euroa kuukaudessa. Apulaisosastonhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2907,35 euroa kuukaudessa. Apulaisosastonhoitajan palkkaan ei TVA-järjestelmän mukaan lisätä korotuksia lisäkoulutuksen ja lisätehtävien johdosta.

 

Hoitotyön TVA-järjestelmä on hyväksytty kaupungin TVA-ryhmässä. Apulaisosastonhoitajan palkka on TVA-järjestelmän mukainen eikä sen muuttamiselle ole perusteita.

 

Liitteet:

Oikaisuvaatimus

Viranhaltijapäätös § 321/2022

 

 

Palvelujohtaja, aikuistenpalvelut, sosiaali- ja terveystoimi

Oikaisuvaatimukseen annetaan yllä oleva vastaus. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 321/2022 pidetään voimassa ja oikaisuvaatimus hylätään.

 

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa oikaisuvaatimukseen yllä oleva vastaus. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 321/2022 pidetään voimassa ja oikaisuvaatimus hylätään.

Jenna Perokorpi, Jan Nyström ja Jussi Taulo jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteen päätöksestä.