Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 21.12.2022/Paragraf 104 

Taloustilanne, loka- marraskuu 2022

 

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta 21.12.2022 § 104  

3542/02.02.02/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

hallintopäällikkö Salla Paavilainen, salla.paavilainen(at)porvoo.fi

controller Sari Klenberg, sari.klenberg(at)porvoo.fi

 

 

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimelle myönnettiin kolmannen osavuosiraportin yhteydessä kuuden miljoonan euron lisämääräraha vuoden 2022 talousarvioon. Lisämäärärahasta 4,7 miljoonaa euroa kohdistettiin erikoissairaanhoitoon ja loput 1,3 miljoonaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun ja vanhus- ja vammaispalveluihin.

 

Inflaation aiheuttamia hinnankorotusilmoituksia sopimuksiin liittyen on vastaanotettu sekä kuluvalle että tulevalle vuodelle. Inflaatio näkyy tavarahankintojen hinnoissa, mutta koko sosiaali- ja terveystoimen talouden toteumaan sillä ei ole merkittävää vaikutusta vielä kuluvan vuoden puolella.

 

Valtio on ilmoittanut korvaavansa kaikki koronaviruksesta kuluvana vuonna kunnalle aiheutuneet kustannukset. Korvauksia valtiolta odotetaan siis saatavaksi noin neljä miljoonaa euroa. Koronakustannuksia on kertynyt erityisesti aikuisten palveluissa, kun mm. rokotus- ja testauspalveluja on ostettu ulkopuolisilta toimijoilta. Lisäksi terveysaseman jononpurkuun on käytetty ostopalveluhenkilöstöä.

  

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulujen määrä marraskuun lopussa oli noin 176,3 miljoonaa euroa. Kertynyt summa vastaa 91,1 prosenttia toimialan muutetusta talousarviosta.

 

Toimintatuottoja oli vastaavana aikana kertyneenä 13,6 miljoonaa euroa eli 91,2 % talousarviosta.

 

Kertyneen toimintakatteen määrä marraskuun lopussa oli -162,6 miljoonaa euroa eli 91,1 % muutetusta talousarviosta.

 

Sosiaali- ja terveystoimen johdon ennustetaan pysyvän muutetussa talousarviossa, kun hankkeista maksettavat valtionavustukset saadaan maksatukseen.

 

Lapsi- ja perhepalvelujen ennustetaan pysyvän muutetussa talousarviossa, ja erityisesti henkilöstökulujen määrän ennustetaan alittavan talousarvion johtuen rekrytointihaasteista, joiden vuoksi henkilöstöä ei ole saatu palkattua kaikkiin avoinna oleviin vakansseihin.

 

Aikuisten palveluiden ennustetaan pysyvän muutetussa talousarviossa.

 

Vanhus- ja vammaispalvelujen ennustetaan pysyvän muutetussa talousarviossa.

 

Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen ennustetaan marraskuun lopun tilanteen perusteella pysyvän talousarviossa. Sote-sopimuksen piirissä oleville koronatehtävissä työskenteleville työntekijöille maksetaan 600 euron kertakorvaus maaliskuussa 2023. Kustannukset tästä kertakorvauksesta kirjataan vuoden 2022 tilinpäätökseen, ja se vaikuttaa vielä jälkikäteen sosiaali- ja terveystoimen lopulliseen tilinpäätökseen.

 

Liite:

Sosiaali- ja terveystoimi 11/2022 talous

 

 

vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi.

 

 

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi yksimielisesti taloustilanteen tiedoksi.