Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Protokoll 27.02.2024 klo 16:09 - 17:08 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
19   Mötets laglighet och beslutförhet
20   Protokolljusterare
21   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
22   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas tillstånd
23   Ansökan om bygglov, Industrivägen 11-13, Östermalm
24   Ansökan om bygglov, Gördelmakaregatan 8D, östra ändan av Alexandersgatan
25   Uppföljning av behandlingstiderna för bygglov och åtgärdstillstånd
26   Beslut om ärende som anhängiggjorts skriftligt gällande avledning av dräneringsvatten enligt vattenlagen (587/2011)
27   Tillstånds- och tillsynsnämndens utlåtande till regionförvaltningsverket om Neste Abp:s ansökan om miljötillstånd för produktionsanläggning för grön vätgas, Sköldvik
28 Ändringar i Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter, utlåtande till Nylands avfallshanteringsmyndighet
29 Meddelanden
30 Tillstånds- och tillsynsnämndens ekonomiska översikt 1/2024
31   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Andersson Elin ordförande
Blomqvist Tom vice ordförande
Hanska Sirpa ledamot
Luukkainen Hannele ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sågbom Pia ledamot
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Uski Nina stadsstyrelsens representant
Salminen Sirpa sekreterare
Mollgren Dan föredragande
Mether Jesse föredragande
Koskela Joni föredragande
Tiainen Tiina föredragande