Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa
Protokoll 27.09.2023 klo 17:00 - 17:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
27   Mötets laglighet och beslutförhet
28   Protokolljusterare
29   Verkställande direktörens översikt
30   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
31   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Suhonen Mirja ordförande
Utujije-Habiyakare Jaqueline viceordförande
Heiskanen Jari ledamot
Silén Christer ledamot
Vuoksenranta Suvi ledamot
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
Räihä-Jaakola Heidi föredragande