Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa
Protokoll 17.08.2023 klo 17:00 - 17:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23   Verkställande direktörens översikt
24   Delårsrapport 2/23
25   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
26   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Suhonen Mirja ordförande
Utujije-Habiyakare Jaqueline viceordförande
Heiskanen Jari ledamot
Silén Christer ledamot
Vuoksenranta Suvi ledamot
Räihä-Jaakola Heidi föredragande