Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens koncernsektion
Protokoll 12.06.2023 klo 15:02 - 15:47 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
34   Mötets laglighet och beslutförhet
35   Protokolljusterare
36 Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar
37   Givande av en åsikt på förhand i enlighet med koncerndirektivet till Careeria om förflyttningen av verksamhetsställena och avstående från fastigheten
38   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Wiitakorpi Jorma ordförande
Lund Bodil ledamot
Holmström Johnny ledamot
Piirainen Marko ledamot
Puromies Eeva ledamot
Ujula Jukka-Pekka föredragande
von schoultz Fredrick biträdande stadsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Lenkkeri Roope förvaltningsdirektör
Broberg Sabrina sekreterare

Till påseende
Borgå stads webbsida 22.6-13.7.2023