Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Protokoll 13.06.2023 klo 16:00 - 17:42 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
58   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
59   Pöytäkirjantarkastajat
60   Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen
61 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan siirtäminen viranhaltijalle
62   Rakennusvalvontapäällikön ja tarkastajien luvat
63   Rakennuslupahakemus, Jokikatu 35, keskustan asemakaava-alue
64   Rakennuslupahakemus, Jokikatu 43, Porvoon vanha kaupunki
65   Rakennuslupahakemus, Sunintie 307, Pellinki
66   Rakennuslupahakemus, Veneenrakentajantie 5, Kråkö
67   Rakennuslupahakemus, Kilpilahdentie 200, Kilpilahti
68   Rakennuslupahakemus, Lundinkatu 6-8, Keskusta
69   Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy
70 Rudus Oy, Kulloo, louheen vastaanotto ja kiviaineksen murskaus, päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta määräaikaisesta ympäristölupahakemuksesta sekä toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen voimaantuloa
71 Destia Oy, Päätös Kurkisuon maa-ainesalueen yhteisluvan lupamääräyksen 11 muuttamisesta
72   Rudus Oy Kråkön maa-aineshanke, Uudenmaan ELY-keskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta yksittäistapauksessa
73 Neste Oyj, Porvoon öljynjalostamon toiminnan muuttamista koskeva hakemus ESAVI/15925/2023, nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttö ja toiminnan aloittamislupa, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
74   Ajankohtaiset asiat
75   Ilmoitusasiat

Ledamot Uppgift
Andersson Elin puheenjohtaja
Andersson Christer jäsen
Hanska Sirpa jäsen
Luukkainen Hannele jäsen
Pasanen Petri jäsen
Sågbom Pia jäsen
Suhonen Mirja varapuheenjohtaja
Tanska Juho jäsen
Tapper Linn nuorisovaltuuston edustaja
Mether Jesse esittelijä
Hento Miia esittelijä
Tiainen Tiina esittelijä
Söyrilä Pekka esittelijä
Tarmi Sanna sihteeri
Mäntupuro Thomas varajäsen
Lehtonen Aleksi varajäsen