Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå vattens direktion
Protokoll 01.06.2023 klo 14:50 - 15:48 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
19   Mötets laglighet och beslutförhet
20   Protokolljusterare
21   Verkställande direktörens översikt
22 Sanering av avlopp och vattenledningar med schaktfria metoder, ramavtal för åren 2023-2024 och option för år 2025
23   Ärenden för kännedom
24   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
25   Följande möte

Ledamot Uppgift
Riikonen Jere ordförande
Lökfors Oscar viceordförande
Keskitalo Markus ledamot
Martin Tuula ledamot
Särkkä Kristina ledamot
Antila Elina föredragande
Sahlberg Jonas sekreterare