Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Protokoll 13.06.2023 klo 17:00 - 20:15 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
38   Mötets laglighet och beslutförhet
39   Protokolljusterare
40   Presentation av Lyceiparkens skola
41   Presentation av renoveringar som berör utbildningens fastigheter
42 Uppdatering av läroplanen för förskoleundervisningen
43 Uppdatering av läroplanen för den förberedande förskoleundervisningen
44 Uppdatering av läroplanen för den grundläggande utbildningen
45 Läroplan för undervisning som förbereder för grundläggande utbildning
46 Elevvårdsplanen för svenska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning
47 Handbok för skolgångshandledare
48 Arbetslivskompetens och entreprenörskap i grundläggande utbildningen
49   Budgetberedning inom svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
50   Aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Lönnroth Malin ordförande
Björkhem Daniel ledamot
Dushi Florenta ledamot
Blomqvist Tom ledamot
Roms Ronja ersättare
Mansikka Jan-Erik ledamot
Smolander Anne rektor för elevstöd och välmående
Öhman Minna utvecklingschef
Nygren Johannes områdesrektor
Riiheläinen Janina koordinerande skolgångshandledare
Granlund Pernilla biträdande tjänsterektor
Karlsson Anette stadsstyrelsens representant
Hasselblatt Amos ungdomsfullmäktiges representant
Lindström Rikard föredragande