Dynasty informationsservice Sökning RSS Borgå

RSS-länk

Mötesärende:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://porvoose.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 05.06.2023 klo 17:00 - 19:07 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
189   Mötets laglighet och beslutförhet
190   Protokolljusterare
191 Befrielse från förtroendeuppdrag
192 Grundande av en fond för grön omställning och fondens stadgar
193 Detaljplaneändring, stadsdel 5, Industrivägen 4, DP 553
194 Borgå stads utlåtande om statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om statsandel för kommunal basservice
195 Klimat- och miljöprogram 2024-2027
196 Verksamhetsplanen för intern kontroll och intern revision för 2023-2024
197 Uppföljning av nämndernas beslut
198   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
199   Aktuella ärenden
200   Ingående av intentionsavtal

Ledamot Uppgift
Wiitakorpi Jorma ordförande
Karlsson Anette 2 vice ordförande
Holmström Johnny ledamot
Lund Bodil ledamot
Mattsson Nortamo Emilia ersättare
Puromies Eeva ledamot
Ryynänen Sami ledamot
Servin Kevin ledamot
Sigfrids Frida ledamot
Söderberg Johan ledamot
Uski Nina ledamot
Valasti Matti ledamot
Välimäki Markku ledamot
Nylander Mikaela stadsfullmäktiges ordförande
Hjelt Nea stadsfullmäktiges 1 vice ordförande
Fagerlund Mila ungdomsfullmäktiges representant
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick biträdande stadsdirektör
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Mollgren Dan stadsutvecklingsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunikationsdirektör
Lenkkeri Roope sekreterare
Päivärinta Sanna expert på hållbar utveckling

Till påseende
Borgå stads webbsida 26.6-5.6.2023